ZO STRETNUTIA SENIOROV - 15.10.2023

ZO STRETNUTIA SENIOROV - 15.10.2023

Konalo sa v Zborovom dome v Soli.
Téma: O nič nebuďte ustarostení - (Z. Kubačková).
Po skončení bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom sa viedli vzájomné rozhovory.
VĎAKA PÁNU BOHU ZA POŽEHNANE STRÁVENÉ CHVÍLE.