Potrebné sa je prihlásiť mailom: sol@ecav.sk alebo messenger Ľuboš Kubačka / uviesť treba: Meno a priezvisko -  so spaním / bez spania do 14.12.2022...

Chrome iPad

Pozývame vás na

Adventno - vianočný koncert

18.12.2022
17:00
ev. kostol Soľ

Najnovšie články