Oltárny obraz z pôvodného kostola v matkocirkvi v Soli - 200 * 154 cm. Je to olejomaľba na plátne. predstavuje Ježiša nesúceho si kríž. Namaľoval: Gustav Kacziány v r. 1876.