Výučba náboženstva prebieha na dvoch základných školách na území nášho cirkevného zboru, v Soli a v Zámutove. Náboženstvo vyučuje námestná farárka ThDr. Zuzana Kubačková.