Predsedníctvo cirkevného zboru:

    Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár, konsenior ŠZS
    Viera Ďorďovičová – zborová dozorkyňa


Námestná farárka na kaplánskom miesteThDr. Zuzana Kubačková

Zástupca zborovej dozorkyne: Dušan Berta

Kurátori cirkevného zboru:

Ing. Vladimír Ďorďovič – matkocirkev Soľ                                                                       

Ľudmila Hrivniaková – filiálka Čaklov
Viera Nemcová – filiálka Zámutov
Bohumil Žipaj – filiálka Hlinné
Milan Sciranka – filiálka Zlatník
Ján Demčák – filiálka Jastrabie nad Topľou

Presbyteri cirkevného zboru:

  • Matkocirkev Soľ: Ján Antol, Ing. Mária Antolová, Jozef Berta, Anna Bertová, Mgr. Matúš Boroš, Ing. Martina Gajdošová, Štefan Hajník, Ružena Hajníková, Ing. Helena Hudáková, Mária Hudáková, Ing. Matej Matta, Stanislav Michalík, Anna Vancáková
  • Filiálka Čaklov: Anna Demčáková, Ing. Mária Demčáková, Ing. Jana Ďuranová – Sabovíková, Ing. Miroslav Jakubov, Daniela Jakubová, Bc. Klaudia Mattová, PhDr. Slavomír Kmec, Jozef Onder, Daniela Porubänová, Milan Sabovík, Ing. Viera Šerešová, Ing. Dominika Hrivňáková; náhradná presbyterka: Marta Demčáková
  • Filiálka Zámutov: Peter Antol, Mgr. Magdaléna Gaľová, Miroslav Hrivňák, Dušan Matta, Peter Majerník; náhradný presbyter: Jozef Peržeľ
  • Filiálka Hlinné: Milan Jenčo, Vladimír Jenčo, Vladimír Kmec, Mgr. Miroslav Krištan, náhradný presbyter: Miroslav Pališin
  • Filiálka Zlatník: Andrej Česlák
  • Filiálka Jastrabie nad Topľou: Dušan Demčák

Pokladníčky cirkevného zboru: Ing. Mária Antolová (Soľ), Ing. Mária Demčáková (Čaklov), Gabriela Beňková (Zámutov), Božena Kottulová (Hlinné)

Účtovníčka cirkevného zboru: Ing. Helena Hudáková

Kantori cirkevného zboru: Bc. Eva Hajníková; Mgr. Zuzana Kentošová, PhD.; Rebeka Kubačková

Kostolníci cirkevného zboru: Anna Bertová (Soľ), Ján a Ľudmila Hrivniakovci (Čaklov), Anna Mattová (Zámutov), Emília Žipajová (Hlinné)

Vnútromisijný výbor: predsedajúci: Ľuboš Kubačka – zborový farár; Vierka Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; Dušan Berta – zástupca zborovej dozorkyne; členovia: Zuzana Kubačková – námestná farárka, Kvetka Borošová (Soľ), Martina Gajdošová (Soľ), Ľudmila Hrivniaková (Čaklov), Alena Balent – Nováková (Čaklov), Zdenka Majerníková (Zámutov), Dušan Matta ml. (Zámutov), Adriana Jenčová (Hlinné).

Hospodársky výbor: predsedajúci: Ľuboš Kubačka – zborový farár; Vierka Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; Dušan Berta – zástupca zborovej dozorkyne; členovia: Vladimír Ďorďovič – matkocirkev Soľ, Ľudmila Hrivniaková – filiálka Čaklov, Viera Nemcová – filiálka Zámutov, Bohumil Žipaj – filiálka Hlinné, Ing. Helena Hudáková (Soľ), Ing. Mária Antolová (Soľ), Ing. Mária Demčáková (Čaklov), Gabriela Beňková (Zámutov), Božena Kottulová (Hlinné)

Delegáti na seniorálny konvent: Stanislav Michalík, Anna Demčáková, Viera Nemcová, Bohumil Žipaj; náhradní delegáti: Štefan Hajník, Jozef Onder, Matej Matta, Milan Sabovík