Predsedníctvo cirkevného zboru:

    Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár, konsenior ŠZS
    Viera Ďorďovičová – zborová dozorkyňa


Námestná farárka na kaplánskom miesteThDr. Zuzana Kubačková

Zástupca zborovej dozorkyne: Dušan Berta

Kurátori cirkevného zboru:

Ing. Vladimír Ďorďovič – matkocirkev Soľ                                                                       

Ľudmila Hrivniaková – filiálka Čaklov
Viera Nemcová – filiálka Zámutov
Bohumil Žipaj – filiálka Hlinné
Milan Sciranka – filiálka Zlatník
Ján Demčák – filiálka Jastrabie nad Topľou

Presbyteri cirkevného zboru:

  • Matkocirkev Soľ: Ing. Mária Antolová, Jozef Berta, Anna Bertová, Mgr. Matúš Boroš, Ing. Martina Gajdošová, Štefan Hajník, Ružena Hajníková, Ing. Helena Hudáková, Mária Hudáková, Ing. Matej Matta, Stanislav Michalík, Anna Vancáková
  • Filiálka Čaklov: Anna Demčáková, Ing. Mária Demčáková, Ing. Jana Ďuranová – Sabovíková, Ing. Miroslav Jakubov, Daniela Jakubová, Bc. Klaudia Mattová, PhDr. Slavomír Kmec, Jozef Onder, Daniela Porubänová, Milan Sabovík, Ing. Viera Šerešová, Ing. Dominika Hrivňáková; náhradná presbyterka: Marta Demčáková
  • Filiálka Zámutov: Peter Antol, Mgr. Magdaléna Gaľová, Miroslav Hrivňák, Dušan Matta, Peter Majerník; náhradný presbyter: Jozef Peržeľ
  • Filiálka Hlinné: Milan Jenčo, Vladimír Jenčo, Vladimír Kmec, Mgr. Miroslav Krištan
  • Filiálka Zlatník: Andrej Česlák
  • Filiálka Jastrabie nad Topľou: Dušan Demčák

Pokladníčky cirkevného zboru: Ing. Mária Antolová (Soľ), Ing. Mária Demčáková (Čaklov), Gabriela Beňková (Zámutov), Božena Kottulová (Hlinné)

Účtovníčka cirkevného zboru: Ing. Helena Hudáková

Kantori cirkevného zboru: Bc. Eva Hajníková; Mgr. Zuzana Kentošová, PhD.; Rebeka Kubačková

Kostolníci cirkevného zboru: Anna Bertová (Soľ), Ján a Ľudmila Hrivniakovci (Čaklov), Anna Mattová (Zámutov), Emília Žipajová (Hlinné)

Vnútromisijný výbor: predsedajúci: Ľuboš Kubačka – zborový farár; Vierka Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; Dušan Berta – zástupca zborovej dozorkyne; členovia: Zuzana Kubačková – námestná farárka, Kvetka Borošová (Soľ), Martina Gajdošová (Soľ), Ľudmila Hrivniaková (Čaklov), Alena Balent – Nováková (Čaklov), Zdenka Majerníková (Zámutov), Dušan Matta ml. (Zámutov), Adriana Jenčová (Hlinné).

Hospodársky výbor: predsedajúci: Ľuboš Kubačka – zborový farár; Vierka Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; Dušan Berta – zástupca zborovej dozorkyne; členovia: Vladimír Ďorďovič – matkocirkev Soľ, Ľudmila Hrivniaková – filiálka Čaklov, Viera Nemcová – filiálka Zámutov, Bohumil Žipaj – filiálka Hlinné, Ing. Helena Hudáková (Soľ), Ing. Mária Antolová (Soľ), Ing. Mária Demčáková (Čaklov), Gabriela Beňková (Zámutov), Božena Kottulová (Hlinné)

Delegáti na seniorálny konvent: Stanislav Michalík, Anna Demčáková, Viera Nemcová, Bohumil Žipaj; náhradní delegáti: Štefan Hajník, Jozef Onder, Matej Matta, Milan Sabovík