Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Soľ
Adresa Soľ 51, 094 35 Soľ
Poštová adresa 09435 Soľ
IČO 31967051
IBAN SK1909000000000107888978
Telefónne číslo +421 57 449 63 35
E-mail sol@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.sol.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-SO%C4%BD-100588788083894

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ľuboš Kubačka , +421 918 828 322 , sol@ecav.sk
Námestná farárka: ThDr. Zuzana Kubačková , +421 908 205 289 , zuzanakubackova48@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová , +421 908 996 872
Kantorka: Bc. Eva Hajníková
Kantorka: Mgr. Zuzana Kentošová, PhD.
Kantorka: Rebeka Kubačková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu nasledovne:

Zámutov: 08:00h.

Čaklov: 09:30h.

Soľ: 09:30h. - VYSIELANÉ PRAVIDELNE AJ NAŽIVO - YOUTUBE / FACEBOOK CZ ECAV SOĽ

Hlinné: 11:00h.