• vyučuje zborový farár a námestná farárka
  • 1. ročník – piatok – 17:00h. – /Zborový dom/
  • 2. ročník – pondelok – 17:15h. /zasadačka farského úradu/

-> PRIHLÁŠKA-NA-KONFIRMAČNÚ-PRÍPRAVU.doc