Oznam

20.-26.5.2024

20.-26.5.2024

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Letnice 2024

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Letnice 2024

Stanovisko k útoku na premiéra SR

Stanovisko k útoku na premiéra SR

FOTKY Z KONFIRMÁCIE 2024

FOTKY Z KONFIRMÁCIE 2024

Hľadáme kostolníka / kostolníčku pre Soľ...

Hľadáme kostolníka / kostolníčku pre Soľ...

Výber CP na r. 2024

Výber CP na r. 2024

FOTKY Z ÚVODU FUNKCIONÁROV, PRESBYTEROV, POKLADNÍKOV, ČLENKY VMV, DELEGÁTOV...

FOTKY Z ÚVODU FUNKCIONÁROV, PRESBYTEROV, POKLADNÍKOV, ČLENKY VMV, DELEGÁTOV...

ČISTENIE FASÁDY FARSKÉHO ÚRADU

ČISTENIE FASÁDY FARSKÉHO ÚRADU

Veľkonočné prianie...

Veľkonočné prianie...

Stretnutie mládeže ŠZS - Pri Kristovom kríži

Stretnutie mládeže ŠZS - Pri Kristovom kríži

https://youtu.be/ryepFhgGspU

Báseň / Kvetná nedeľa / Viera Ďorďovičová

Báseň / Kvetná nedeľa / Viera Ďorďovičová

Deti na besiedke cvičia program na Veľkú noc

Deti na besiedke cvičia program na Veľkú noc

FOTO Z PRÍPRAVY ŽIVÉHO VSTUPU DO RÁDIA REGINA - VÝCHOD

FOTO Z PRÍPRAVY ŽIVÉHO VSTUPU DO RÁDIA REGINA - VÝCHOD

Báseň / Pôstna / Viera Ďorďovičová

Báseň / Pôstna / Viera Ďorďovičová

Stretnutie žien 2024

Stretnutie žien 2024

Téma: Anna Tranovská. 

Výber CP v Hlinnom

Výber CP v Hlinnom

OZNAM O VÝSLEDKOCH VOLIEB

OZNAM O VÝSLEDKOCH VOLIEB

Bratia a sestry, na výročnom - volebnom zborovom konvente, ktorý sa konal 11.2.2024 boli zvolení na 6. ročné funkčné obdobie (2024 - 2030). Blahoželáme k zvoleniu a prajeme Božie požehnanie. 🙂 

SPOLOČENSTVO ŽIEN - 23.2.2024

SPOLOČENSTVO ŽIEN - 23.2.2024

Začalo o 18:00h. v Zb. dome v Soli. Po biblickom úvode s. farárky, si ženy vyrábali veľkonočné ozdoby z pedigu pod vedením lektorky Márie Miškovičovej - Nagyovej. 

Plán duchovných aktivít 2024

Plán duchovných aktivít 2024

Informácie z výročného - volebného konventu

Informácie z výročného - volebného konventu

Kňazská správa 2023

Kňazská správa 2023

Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona

Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona

Karneval 2024

Karneval 2024

✨ Stretnutie kresťanov (strednej a východnej Európy) ✨

✨ Stretnutie kresťanov (strednej a východnej Európy) ✨

Každé tri alebo štyri roky sa v jednom z miest východnej alebo strenej Európy koná Stretnutie kresťanov. Počas troch dní sa stretávajú tisíce ľudí všetkých vekových kategórií, vierovyznaní a pôvodu, aby spoločne oslavovali Boha, zamysleli sa nad aktuálnymi otázkami a diskutovali o nich. Tentoraz sa Strenutie kresťanov uskutoční v nemecko-poľskom pohraničí - vo Frankfurte nad Odrou a Slubiciach. Od 7. do 9. júna pod mottom: Nič nás nemôže odlúčiť, ktoré sa dá chápať aj v zmysle nič nás nemôže rozdeliť. Týmto filmom chce podujatie vzbudiť chuť na nádherný región s pohostinnými ľudmi. Vidíme sa v júni 2024! Viac informácií: www.christlichebegegnungstage.de Veľká vďaka patrí spoločnosti SC-Visual Label Germany. 

Služby Božie / Derion - Zámutov

Služby Božie / Derion - Zámutov

Staršie
Strana 1 z 6