Oznam

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch pri voľbe GD ECAV?

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch pri voľbe GD ECAV?

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ:  26.5.- 9.7.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 26.5.- 9.7.2022

Škola cirkevných hudobníkov ECAV

Škola cirkevných hudobníkov ECAV

23. - 29.5.2022...

23. - 29.5.2022...

Pozvánka na DÁVIDOVU HARFU...

Pozvánka na DÁVIDOVU HARFU...

Nahlásiť sa je potrebné do nedele 29.5.2022 na farskom úrade v Soli: 0918 828 322 / sol@ecav.sk. 

Kňazská správa za r. 2021...

Kňazská správa za r. 2021...

EKG - EZŠ v Prešove hľadá učiteľa / ku

EKG - EZŠ v Prešove hľadá učiteľa / ku

Evanjelický deň 2022 v Kežmarku

Evanjelický deň 2022 v Kežmarku

Zápisky z hranice č. 5

Zápisky z hranice č. 5

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

PRIHLÁŠKA DO SEM - Infolist JAR

PRIHLÁŠKA DO SEM - Infolist JAR

Viera Ďorďovičová - VEĽKÝ PIATOK...

Viera Ďorďovičová - VEĽKÝ PIATOK...VIERA ĎORĎOVIČOVÁ - Pôstna

VIERA ĎORĎOVIČOVÁ - Pôstna

Viera Ďorďovičová - KVETNÁ NEDEĽA...

Viera Ďorďovičová - KVETNÁ NEDEĽA...

VYTVORENIE NOVÉHO SPRCHOVACIEHO KÚTA V ZBOROVOM DOME...

VYTVORENIE NOVÉHO SPRCHOVACIEHO KÚTA V ZBOROVOM DOME...

V ČAKLOVE PRI HLAVNEJ CESTE...

V ČAKLOVE PRI HLAVNEJ CESTE...

PRÍBEH O TOM, ČO V ŽIVOTE VLASTNE RIEŠIME...

PRÍBEH O TOM, ČO V ŽIVOTE VLASTNE RIEŠIME...

POMOC OD CZ ECAV RIMAVSKÁ SOBOTA PRE ŽENY S DEŤMI Z UKRAJINY...

POMOC OD CZ ECAV RIMAVSKÁ SOBOTA PRE ŽENY S DEŤMI Z UKRAJINY...

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Soľ: Ubytované Ukrajinky zabránili rozsiahlym škodám pri požiari skladu ZŠ

Soľ: Ubytované Ukrajinky zabránili rozsiahlym škodám pri požiari skladu ZŠ

Ženy z Ukrajiny ubytované v našom Zborovom dome upozornili na požiar

Ženy z Ukrajiny ubytované v našom Zborovom dome upozornili na požiar

Prijali sme núdznych z UKRAJINY...

Prijali sme núdznych z UKRAJINY...

Vzácni hostia v našom cirkevnom zbore

Vzácni hostia v našom cirkevnom zbore

UPRATOVANIE ZBOROVÉHO DOMU - PRÍPRAVA PRE NÚDZNYCH Z UKRAJINY

UPRATOVANIE ZBOROVÉHO DOMU - PRÍPRAVA PRE NÚDZNYCH Z UKRAJINY

OPÄŤ MLÁDEŽ PO DLHŠEJ PRESTÁVKE, VĎAKA PÁNU BOHU🙂

OPÄŤ MLÁDEŽ PO DLHŠEJ PRESTÁVKE, VĎAKA PÁNU BOHU🙂

POZÝVAME AJ ĎALŠÍCH - SOBOTA / 18:00h.

Staršie
Strana 1 z 2