Oznam

29.5.-4.6.2023

29.5.-4.6.2023

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku svätodušným sviatkom 2023

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku svätodušným sviatkom 2023

„Krabice požehnania 3“

„Krabice požehnania 3“

Výsledky volieb seniora a seniorátneho dozorcu ŠZS ECAV

Výsledky volieb seniora a seniorátneho dozorcu ŠZS ECAV

Ponuka na prenájom budovy pri hlavnej ceste v Čaklove...

Ponuka na prenájom budovy pri hlavnej ceste v Čaklove...

Budova - je po kompletnej rekonštrukcii interiéru a exteriéru
nové okná a dvere, nový plynový kotol, nové ústredné kúrenie, nové rozvody elektriky, kanalizácia.

Fotky z prechádzky na Zlatníku

Fotky z prechádzky na Zlatníku

Reportáž o vežových hodinách na STV2

Reportáž o vežových hodinách na STV2

Na RTVS 2 v magazíne REGINA, od 15 min.; 7 sek. - je reportáž o vežových hodinách. 

Montáž vežových hodín ukončená

Montáž vežových hodín ukončená

Vďaka Pánu Bohu i všetkým, ktorí sa podieľali na montáži… 

Montáž nových vežových hodín v matkocirkvi Soľ / 27.4.2023

Montáž nových vežových hodín v matkocirkvi Soľ / 27.4.2023

Vo štvrtok 27.4.2023 - bola vykonaná montáž vežových hodín. Veža bola postavená v r. 1864 a už vtedy sa plánovali vežové hodiny, boli vytvorené 4 kruhy. Po 159. rokoch - vďaka Pánu Bohu máme vežové hodiny...

Rozlúčka s rodinou z Ukrajiny

Rozlúčka s rodinou z Ukrajiny

Oznam o výbere CP v Soli...

Oznam o výbere CP v Soli...

Oznam o výbere CP v Hlinnom...

Oznam o výbere CP v Hlinnom...

Oznam o výbere CP v Čaklove...

Oznam o výbere CP v Čaklove...

STRETNUTIE ŽIEN I MUŽOV / 12.3.2023

STRETNUTIE ŽIEN I MUŽOV / 12.3.2023

REKONŠTRUKCIA OLTÁRA A KAZATEĽNICE V ZÁMUTOVE...

REKONŠTRUKCIA OLTÁRA A KAZATEĽNICE V ZÁMUTOVE...

Vo filiálke v Zámutove bola vykonaná rekonštrukcia oltára a kazateľnice. 
VĎAKA PÁNU BOHU, i všetkým ktorí sa podieľali na renovácii oltára a kazateľnice. 

Kňazská správa za r. 2022

Kňazská správa za r. 2022

Zo spoločenstva žien CZ...

Zo spoločenstva žien CZ...

  

Poďakovanie zo SRBSKA...

Poďakovanie zo SRBSKA...

BÁSEŇ - OD NAŠEJ S. DOZORKYNE PREDNESENÁ NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH V KYSÁČI...

BÁSEŇ - OD NAŠEJ S. DOZORKYNE PREDNESENÁ NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH V KYSÁČI...

Biblické heslo r. 2023

Biblické heslo r. 2023

Z vianočného večierka s prespávačkou / 17.12.2022

Z vianočného večierka s prespávačkou / 17.12.2022

Z adventno - mikulášskeho večierka / 9.12.2022

Z adventno - mikulášskeho večierka / 9.12.2022

Požehnaný večer na adventno - mikulášskom večierku pre deti a dorast. 😇 

Z piatkovej detskej besiedky - 2.12.2022...

Z piatkovej detskej besiedky - 2.12.2022...

To je radosť, keď je miestnosť plná detí na detskej besiedke 🤗 
VĎAKA PÁNU BOHU...

ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu...

ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu...

Zo spoločenstva žien CZ...

Zo spoločenstva žien CZ...

V spoločenstve žien CZ prežili naše sestry požehnaný a príjemný večer pri spoločnej príprave adventných vencov.
Najbližšie sa stretnú po 4. adventnej nedeli pred Vianocami pri tvorení vianočných ikeban, info bude včas, každý bude vítaný 🤗

Staršie
Strana 1 z 4