Oznam

POSTOJ ZBORU BISKUPOV ECAV NA SLOVENSKU ku konferencii Kráčajme spolu...

POSTOJ ZBORU BISKUPOV ECAV NA SLOVENSKU ku konferencii Kráčajme spolu...

Opäť je možnosť zapojiť sa do prípravy vianočných balíčkov pre deti do Srbska 2022...

Opäť je možnosť zapojiť sa do prípravy vianočných balíčkov pre deti do Srbska 2022...

26.9. - 2.10.2022...

26.9. - 2.10.2022...

CZ ECAV Soľ dostal finančnú dotáciu zo SLZ...

CZ ECAV Soľ dostal finančnú dotáciu zo SLZ...

ĎAKUJEME SLZ, RUSKANOVCOM Z TEXASU, CZ - CHRIST THE SERVANT LUTHERAN CHURCH Z USA, ECAV NA SLOVENSKU, EVANJELICKEJ DIAKONII, BRATOM A SESTRÁM Z CZ SOĽ ZA FINANČNÚ POMOC, ŽE MÔŽEME I NAĎALEJ POMÁHAŤ MATKÁM A DEŤOM Z UKRAJINY UTEKAJÚCIM PRED VOJNOU, BÝVAJÚCICH V NAŠOM ZBOROVOM DOME... 

FOTKY ZO STRETNUTIA KONFIRMANDOV PO 50., 51., 52. ROKOCH OD KONFIRMÁCIE…

FOTKY ZO STRETNUTIA KONFIRMANDOV PO 50., 51., 52. ROKOCH OD KONFIRMÁCIE…

ZBOROVÉ DNI CZ ECAV SOĽ 2022...

ZBOROVÉ DNI CZ ECAV SOĽ 2022...

VÍKENDOVKA PRE DORAST - MLÁDEŽ V RÁMCI ZBOROVÝCH DNÍ 2022...

VÍKENDOVKA PRE DORAST - MLÁDEŽ V RÁMCI ZBOROVÝCH DNÍ 2022...

Rekonštrukcia kostola v Hlinnom II.

Rekonštrukcia kostola v Hlinnom II.

Časť rekonštrukcie exteriéru kostola v Hlinnom už za nami, vďaka Pánu Bohu…🙂 

Začala rekonštrukcia exteriéru kostola v Hlinnom...

Začala rekonštrukcia exteriéru kostola v Hlinnom...

Začali sme vo filiálke Hlinné s kompletnou rekonštrukciou exteriéru kostola… 

Šiesty deň "stanovačky" - 21.7.2022...

Šiesty deň "stanovačky" - 21.7.2022...

Posledný deň “stanovačky” - začal upratovaním, balením a lúčením. Vďaka Pánu Bohu za požehnane dni v rámci “stanovačky”…🙂 
DO POZORNOSTI DÁVAME POZVÁNKU PRE DORAST - MLÁDEŽ / VÍKENDOVKA V RÁMCI ZBOROVÝCH DNÍ 2. - 4.9.2022.😉

Piaty deň “stanovačky” - 20.7.2022...

Piaty deň “stanovačky” - 20.7.2022...

Piaty deň “stanovačky” začal skupinkami, na ktorých sa rozoberala téma o posudzovaní iných, nasledovali rôzne aktivity. O 17.00h. v chráme Božom prisluhoval br. farár Večeru Pánovu so spoveďou. Program tábora pokračoval aj večer… 🙂 

Štvrtý deň "stanovačky" - 19.7.2022...

Štvrtý deň "stanovačky" - 19.7.2022...

Štvrtý deň “stanovačky” začal skupinkami, na ktorých sa rozoberala večerná téma, nasledovali rôzne aktivity, grilovačka. Od 19.30 bol duchovný program s biblickou témou a nakoniec kvíz… 

Tretí deň "stanovačky" - 18.7.2022...

Tretí deň "stanovačky" - 18.7.2022...

Tretí deň “stanovačky” začal výletom cez les do Zámutova…, pokračoval rôznymi aktivitami, prešli sme pešo 15 km. Od 19.00 začal duchovný program s biblickou témou… 

Všade tam, kde sú, ľudia zídení...

Všade tam, kde sú, ľudia zídení...

Pieseň - v rámci nedeľňajšieho (17.7.2022) večerného duchovného programu "stanovačky"...

Druhý deň "stanovačky" - 17.7.2022...

Druhý deň "stanovačky" - 17.7.2022...

Druhý deň v rámci “stanovačky” začal v kostole na službách Božích. Mládežníci v rámci služieb Božích zaspievali pieseň, ktorá je hymnou “stanovačky”… Po obede začali aktivity a večer bude duchovný program s biblickou témou…🙂 

Prvý deň "stanovačky" - 16.7.2022...

Prvý deň "stanovačky" - 16.7.2022...

TÉMA: BOH MA MILUJE TAKÝ, AKÝ SOM...
J 8,1-11
Zborový farár - Ľuboš Kubačka

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 5. dopoludnie pre deti - 15.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 5. dopoludnie pre deti - 15.7.2022

Pán Boh stvoril každého z nás a dal nám aj našich blízkych 
Aj keď sme kvôli nočnému dažďu museli upraviť program, prežili sme aj dnes požehnaný deň.
Ďakujeme Pánu Bohu za milosť a ochranu,  s akou nás počas tohto spoločného týždňa sprevádzal.

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 4. dopoludnie pre deti - 14.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 4. dopoludnie pre deti - 14.7.2022

Pán Boh nám dal jedlo a vodu...

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 3. dopoludnie pre deti - 13.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 3. dopoludnie pre deti - 13.7.2022

Pán Boh nám dal odev...
V rámci programu sme recyklovali staré tričká a vyrábali si z nich tašky a niektorí čelenky. Ďakujeme sestre Janke Kmecovej z Hlinného za vedenie tvorivých dielní.

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 2. dopoludnie pre deti - 12.7.2022...

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 2. dopoludnie pre deti - 12.7.2022...

2. deň - Pán Boh nám dal pôdu, aby dávala svoje plody na našu obživu...
V rámci programu a našej dnešnej témy o pôde sme navštívili Agrodružstvo v Soli. Ďakujeme pani predsedkyni Ing. Helene Hudákovej a jej pracovníkom za čas a skvelú exkurziu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o tom, ako sa dorába chlebík, o starostlivosti o kravičky  a ako sa z mlieka vyrobia chutné mliečne výrobky. Ďakujeme aj za občerstvenie pre deti.

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 1. dopoludnie pre deti - 11.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 1. dopoludnie pre deti - 11.7.2022

Ako Pán Boh pre nás stvoril svet a všetko v ňom...

Viera Ďorďovičová: Ranný vzdych / Večerná modlitba

Viera Ďorďovičová: Ranný vzdych / Večerná modlitba

KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV...

KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV...

Účasť našich členov CZ na Evanjelickom dni v Kežmarku

Účasť našich členov CZ na Evanjelickom dni v Kežmarku

Milí bratia a milé sestry, v Kežmarku sa 3. júla 2022 konal Evanjelický deň. Po službách Božích bolo pásmo duchovného slova, svedectiev, prezentácií života a služby a hudobných vystúpení. To celé bolo zarámované do biblického hesla Evanjelického dňa „Hľaďme na Ježiša (neustávajme, neklesajme, vytrvajme)" (Žid 12, 1 - 3). 
   Náš cirkevný zbor reprezentovali s. farárka Zuzana Kubačková i Lianka Kmecová zo Soli. So s. farárkou i individuálne boli aj bratia a sestry z nášho CZ. Ďakujeme 🙂

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

Staršie
Strana 1 z 3