Oznam

30.1.-5.2.2023...

30.1.-5.2.2023...

Oznam o konaní výročného zborového presbyterstva...

Oznam o konaní výročného zborového presbyterstva...

Oznam o konaní výročného zb. konventu...

Oznam o konaní výročného zb. konventu...

Ponuka na prenájom budovy pri hlavnej ceste v Čaklove...

Ponuka na prenájom budovy pri hlavnej ceste v Čaklove...

Budova - je po kompletnej rekonštrukcii interiéru a exteriéru
nové okná a dvere, nový plynový kotol, nové ústredné kúrenie, nové rozvody elektriky, kanalizácia.

Inštalácia novej generálnej dozorkyne ECAV...

Inštalácia novej generálnej dozorkyne ECAV...

Biblické heslo r. 2023

Biblické heslo r. 2023

Z vianočného večierka s prespávačkou / 17.12.2022

Z vianočného večierka s prespávačkou / 17.12.2022

Z adventno - mikulášskeho večierka / 9.12.2022

Z adventno - mikulášskeho večierka / 9.12.2022

Požehnaný večer na adventno - mikulášskom večierku pre deti a dorast. 😇 

Z piatkovej detskej besiedky - 2.12.2022...

Z piatkovej detskej besiedky - 2.12.2022...

To je radosť, keď je miestnosť plná detí na detskej besiedke 🤗 
VĎAKA PÁNU BOHU...

ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu...

ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu...

Zo spoločenstva žien CZ...

Zo spoločenstva žien CZ...

V spoločenstve žien CZ prežili naše sestry požehnaný a príjemný večer pri spoločnej príprave adventných vencov.
Najbližšie sa stretnú po 4. adventnej nedeli pred Vianocami pri tvorení vianočných ikeban, info bude včas, každý bude vítaný 🤗

ĎAKOVNÉ SLUŽBY BOŽIE - Pamiatka posvätenia chrámu - 13.11.2022 / Hlinné…

ĎAKOVNÉ SLUŽBY BOŽIE - Pamiatka posvätenia chrámu - 13.11.2022 / Hlinné…

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

Milí bratia a milé sestry, tí ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok na r. 2022, prosíme Vás, aby ste ho uhradili na jeden z nižšie uvedených účtov CZ, alebo osobne u sestry pokladníčky v matkocirkvi alebo na filiálkach. Za každého člena CZ odvádzame každý rok finančné prostriedky na SENIORÁT ŠZS: 834,76€, VÝCHODNÝ DIŠTRIKT: 671,88€, ECAV: 8 094,38€; SPOLU PRE ROK 2022: 9 601,02€. Ďakujeme za pochopenie...

Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?

Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?

Pamiatka reformácie...

Pamiatka reformácie...

ZO STRETNUTIA SENIOROV CZ ECAV SOĽ...

ZO STRETNUTIA SENIOROV CZ ECAV SOĽ...

KOMPLETNÁ OPRAVA EXTERIÉRU KOSTOLA V HLINNOM UKONČENÁ...

KOMPLETNÁ OPRAVA EXTERIÉRU KOSTOLA V HLINNOM UKONČENÁ...

   

POSTOJ ZBORU BISKUPOV ECAV NA SLOVENSKU ku konferencii Kráčajme spolu...

POSTOJ ZBORU BISKUPOV ECAV NA SLOVENSKU ku konferencii Kráčajme spolu...

CZ ECAV Soľ dostal finančnú dotáciu zo SLZ...

CZ ECAV Soľ dostal finančnú dotáciu zo SLZ...

ĎAKUJEME SLZ, RUSKANOVCOM Z TEXASU, CZ - CHRIST THE SERVANT LUTHERAN CHURCH Z USA, ECAV NA SLOVENSKU, EVANJELICKEJ DIAKONII, BRATOM A SESTRÁM Z CZ SOĽ ZA FINANČNÚ POMOC, ŽE MÔŽEME I NAĎALEJ POMÁHAŤ MATKÁM A DEŤOM Z UKRAJINY UTEKAJÚCIM PRED VOJNOU, BÝVAJÚCICH V NAŠOM ZBOROVOM DOME... 

FOTKY ZO STRETNUTIA KONFIRMANDOV PO 50., 51., 52. ROKOCH OD KONFIRMÁCIE…

FOTKY ZO STRETNUTIA KONFIRMANDOV PO 50., 51., 52. ROKOCH OD KONFIRMÁCIE…

ZBOROVÉ DNI CZ ECAV SOĽ 2022...

ZBOROVÉ DNI CZ ECAV SOĽ 2022...

VÍKENDOVKA PRE DORAST - MLÁDEŽ V RÁMCI ZBOROVÝCH DNÍ 2022...

VÍKENDOVKA PRE DORAST - MLÁDEŽ V RÁMCI ZBOROVÝCH DNÍ 2022...

Rekonštrukcia kostola v Hlinnom II.

Rekonštrukcia kostola v Hlinnom II.

Časť rekonštrukcie exteriéru kostola v Hlinnom už za nami, vďaka Pánu Bohu…🙂 

Začala rekonštrukcia exteriéru kostola v Hlinnom...

Začala rekonštrukcia exteriéru kostola v Hlinnom...

Začali sme vo filiálke Hlinné s kompletnou rekonštrukciou exteriéru kostola… 

Šiesty deň "stanovačky" - 21.7.2022...

Šiesty deň "stanovačky" - 21.7.2022...

Posledný deň “stanovačky” - začal upratovaním, balením a lúčením. Vďaka Pánu Bohu za požehnane dni v rámci “stanovačky”…🙂 
DO POZORNOSTI DÁVAME POZVÁNKU PRE DORAST - MLÁDEŽ / VÍKENDOVKA V RÁMCI ZBOROVÝCH DNÍ 2. - 4.9.2022.😉

Staršie
Strana 1 z 3