Zo spoločenstva žien CZ...

Zo spoločenstva žien CZ...

  
    V pondelok (27.2.2023) o 18:00h. v Zborovom dome v Soli bolo stretnutie spoločenstva žien. Toto stretnutie začalo duchovným úvodom, zamyslením nad Božím slovom, ktoré mala s. farárka Z. Kubačková, modlitbami a piesňami.  Po duchovnom úvode, pustili sa ženy do aktivity - výroby obliečok na vankúše z puffy vlny. Inštruktorkou bola s. farárka Z. Kubačková. Vďaka Pánu Bohu za toto milé spoločenstvo. 🙂