Zo spoločenstva žien CZ...

Zo spoločenstva žien CZ...

V spoločenstve žien CZ prežili naše sestry požehnaný a príjemný večer pri spoločnej príprave adventných vencov.
Najbližšie sa stretnú po 4. adventnej nedeli pred Vianocami pri tvorení vianočných ikeban, info bude včas, každý bude vítaný 🤗