Zborový výlet SRBSKO 2023

Zborový výlet SRBSKO 2023

Tohto roku bol cieľom nášho zborového výletu Srbsko a najmä slovenské evanjelické zbory. Zamerali sme sa na spoznávanie života tamojších ľudí, ktorých nás spája nielen história, slovenský jazyk, ale najmä viera. Všetky tri cirkevné zbory sú dodnes veľmi úzko previazané so Slovenskom, keďže tu študujú alebo žijú ich potomkovia.

     PIATOK 

     Po dlhej ceste nás v piatok ráno vítal v Selenči brat farár Miroslav Poničan spolu s ďalšími cirkevníkmi, ktorí sa nám venovali celý deň. Počas občerstvenia v zborovom Lutherovom dome sme sa mohli zoznámiť s ďalšími vzácnymi ľuďmi, napr. sestrou farárkou Zuzanou Poničanovou, rodáčkou z Michaloviec, alebo sestrou Annou Valentovou, manželkou predchádzajúceho selenčanského farára Vladimíra Valentu. V kostole nás brat farár oboznámil s históriou cirkevného zboru a evanjelikov, ktorí pred mnohými stáročiami opustili územie Uhorska kvôli chudobe a náboženskej neslobode a prišli na Dolnú zem hľadať lepší život. Raritou je, že počas vyše 240 ročnej existencie v cirkevnom zbore pôsobili iba 6-7 farári, každý niekoľko desaťročí. Tiež nás upútala všadeprítomná modrá farba na fasádach evanjelických budov, ktorá je tradičnou farbou slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. V kostole sme si vypočuli kantorské umenie brata kantora Juraja Súdiho, ktorý bol pred niekoľkými rokmi u nás hosťom spolu so spevokolom Zvony. Teraz sme si s jeho organovým doprovodom zaspievali niekoľko piesní. V zborovom dome sme si mohli pozrieť autorský videoklip, ktorú Juraj Súdi vytvoril pri príležitosti stého výročia vzniku samostatnej Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Srbsku a podieľalo sa na nej presne 400 účinkujúcich. Predlohou ku vzniku piesne bol nápis na priečelí chrámu: „V Hospodina dúfali naši otcovia, a nebývali zahanbení...“

     Naše kroky viedli i ďalej po ceste histórie do domu tradícii, kde je umiestnená výstava ľudových tradícii. V nej má svoje čestné miesto slovenský prozaik Ján Čajak ml., ktorý sa narodil v r.1897 práve v Selenči. Zaujímavá bola i návšteva základnej školy, kde sa vyučuje po slovensky. Sprevádzala nás pani učiteľka Renata Súdiová, ktorá nám porozprávala o živote Slovákov, udržiavajúcich si svoj jazyk, kultúru i tradície v cudzom národe. Juraj Súdi pripravil prekvapenie v podobe vystúpenia orchestríka žiakov, ktorý vedie. Na matrike sme sa dozvedeli, aké dokumenty potrebujú Slováci v Srbsku, aby si obhájili svoju národnosť aj pred štátom. Ďalšou novinkou bola informácia, že aj dom smútku patrí cirkevnému zboru. Evanjelici majú svoj vlastný spolu s cintorínom, a katolíci majú zase svoj. Brat farár nám ukázal ulicu, ktorá kedysi rozdeľovala obec na dve časti – evanjelickú a katolícku. V evanjelickej dominovala modrá farba a v katolíckej červená.

     Vo večerných hodinách sme sa už presunuli do Kovačice, kde nás privítal brat farár Martin Bajza, brat dozorca Jozef Hriešik a brat poddozorca, ktorí nás sprevádzali počas sobotného doobedia.

     SOBOTA

     Brat farár nám v kostole predstavil bohatú históriu evanjelikov v Kovačici. Chrám Boží sa nachádza v procese kompletnej rekonštrukcie. Zavŕšením tejto generálnej opravy, ktorá si vyžiada niekoľko stotisíc eur, bude oslava jeho 200.výročia posvätenia v roku 2028. Prezreli sme si aj priestory Ženského spolku v Kovačici, ktorý pracuje viac ako 100 rokov a venuje sa okrem iných aktivít zachovávaniu ľudových tradícií. Náš hlavný program tvorila prehliadka niekoľkých galérii, ktoré sa špecializujú na insitné umenie, ktorým je Kovačica známa po celom svete. Medzi najznámejších patria už nežijúci Martin Jonáš a Zuzana Chalupová. Mali sme možnosť vidieť aj súkromnú zbierku niekoľkých obrazov kovačických maliarov, ktoré vlastní pán Jan Čech. Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva ďalšieho majstra pána Jána Nemčeka. Vo svojej husliarskej dielni husle vyrába podľa starých zvykov – bez strojov, iba svojimi rukami a dlátami. Na výrobu jedných huslí potrebuje viac ako 200 hodín. Svoj fortieľ v minulosti odovzdával študentom vo Zvolene. Na jeho husliach hrajú huslisti po celom svete, jedny vlastní napr. Dalibor Karvay. Postupne nám ukázal jednotlivé fázy ich výroby a na záver na husliach zahral našu hymnu Hrad prepevný.

     Poobede sme sa presunuli do blízkej Padiny, kde nás privítal brat senior Sladjan Daniel Srdic. Po prehliadke kostola, ktorý je na rozdiel od kovačického farebne bohato zdobeného kostola, je jednoduchý a čistý biely, sme si prezreli dom kantora – etno dom, zariadený v duchu starých čias. Je výtvorom a v starostlivosti cirkevného zboru. Po občerstvení a vzájomných rozhovoroch sme boli oboznámení s raritou Padiny, ktorou sú studne. Voda bola vzácna, preto má Padina vo svojom erbe iba biely krčah. V Padine bolo kedysi spolu až 14 studní. Samotný postup razenia bol náročný kvôli piesčitej zemi. Dve vedrá s objemom cca 50 až 100 litrov vody sa do studne spúšťali striedavo. Na základe tohto špecifického mechanizmu na čerpanie vody, ktorý pripomínal mlynček, sa v obci hovorí, že sa voda melie. Preto sa o Padine hovorí ako o dedine hlbokých studní a mletej vody. Padinské studne na svojich obrazoch zachytil insitný maliar Pavel Povolný – Juhás pod názvom: Mletá voda. Zoznámili sme sa aj s ďalšou známou insitnou maliarkou Annou Kotvašovou, ktorá nedávno svoje diela prezentovala v prešovskej galérii.  

     Sobotný večer sme ukončili na večerných službách Božích v Padine, kde liturgiou poslúžili manželia Kubačkovci, kázňou brat farár Ľuboš Kubačka a večernú báseň z vlastnej tvorby predniesla sestra dozorkyňa Viera Ďorďovičová.  

     NEDEĽA

     V nedeľu sme sa zúčastnili služieb Božích v preplnenom chráme Božom v Kovačici. Slúžili domáci br. farár Martin Bajza, ktorý udelil deťom a žiakom požehnanie na začiatku školského roka, Ľuboš a Zuzana Kubačkovci poslúžili liturgiou a zvesťou slova Božieho poslúžila s. farárka Z. Kubačková. Zážitkom bola kazateľnica v nezvyčajnej výške. Viedlo na ňu presne 20 schodov ( na ilustráciu výšky - v Soli máme ku kazateľni 4 schody). Po kázni bratia a sestry zo Soli zaspievali pieseň z ES 475 - Smieť žiť pre Krista, s. dozorkyňa predniesla báseň a s. farárka Z. Kubačková sa prihovorila.

     ZÁVER

     Prežili sme požehnané tri dni na Dolnej zemi. Stretli sme sa nielen s veľkou ústretovosťou a ochotou pri organizácii programu zo strany domácich bratov farárov, ale aj s milým a vrelým privítaním domácich bratov a sestier. Aj keď sme nevideli žiadne turistické atrakcie, náš pobyt bol až po okraj preplnený ľudskosťou, priateľstvami, pohostinnosťou. A o to nám počas tohto výletu išlo. Vďaka Pánu Bohu za požehnaný a takto strávený čas. 

PIATOK - 15.9.2023
SOBOTA - 16.9.2023
NEDEĽA - 15.9.2023