ZBOROVÉ DNI CZ ECAV SOĽ 2022...

ZBOROVÉ DNI CZ ECAV SOĽ 2022...

     Tohtoročné ZBOROVÉ DNI sa konali z obvyklom čase počas víkendu 2. - 4.9.2022. Téma Zborových dní 2022 bol biblický verš z Žid 10,25: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“
     Zborové dni začali v PIATOK večer programom pre dorast a mládež, ktorá strávila spolu celý víkend pri zamysleniach, piesňach, filme, hrách a aktivitách. Tento spoločný čas využili na utužovanie vzájomných vzťahov a budovanie spoločenstva.
     V SOBOTU podvečer o 17.00 sme v kostole privítali hudobných hostí, a to skupinu Crossroads z Banskej Bystrice. Kapelu zloženú zo 7 členov predstavil líder a spevák skupiny Ľuboš Balážovič. Predstavili sa nám desiatimi piesňami, z ktorých väčšinu tvorili piesne z evanjelického spevníka v modernom podaní s využitím viacerých hudobných nástrojov. Zapojili aj prítomných, ktorí sa mohli pridať k spevu. Zamyslením nad ústredným biblickým veršom poslúžil Slavomír Slávik z Evanjelizačného strediska. Veľký dôraz položil na to, aby sme v cirkvi a svojich spoločenstvách nekládli dôraz na individualizmus, ale na to, čo máme spoločné. Po koncerte boli prítomní pozvaní do altánku na opekačku a vzájomné rozhovory.
     V NEDEĽU program Zborových dní vyvrcholil službami Božími, ktoré svojou básňou otvorila sestra dozorkyňa Viera Ďorďovičová. Kázňou a slovom Božím poslúžil brat senior ŠZS Martin Chalupka. Veľmi trefne priblížil, ako pandémia i súčasná doba prispeli k odcudzeniu, keď mnohí spohodlneli a nepotrebujú živé spoločenstvo. Vysvetlil, čo všetko nám prináša spoločenstvo v cirkvi, že sa nedá nahradiť online prenosom. Mali by sme sa vzdať zlozvyku neprichádzať do spoločenstva a vytvárať si dobrý zvyk byť súčasťou tých, ktorí nasledujú Pána Ježiša Krista. Pripomenul, že všetci sme zodpovední za to, aby sme s láskou volali tých, ktorí opúšťajú naše spoločenstvo. Pamätajme, že sme boli stvorení, aby sme všetci spolu, tak ako prví kresťania, spoločne oslavovali Božie meno. Všetkým deťom, žiakom, študentom a učiteľom udelil aj požehnanie na začiatok školského roka. S piesňou vystúpila mládež.
     Vďaka Pánu Bohu za požehnaný čas. Nech sa naplní Božie slovo a uvedomíme si potrebu spoločenstva, aké v cirkvi a v cirkevnom zbore máme vytvárať, aby sa stalo nielen spoločnou oslavou Božou, ale aj našim požehnaním.