Začala rekonštrukcia exteriéru kostola v Hlinnom...

Začala rekonštrukcia exteriéru kostola v Hlinnom...

Začali sme vo filiálke Hlinné s kompletnou rekonštrukciou exteriéru kostola…