Z piatkovej detskej besiedky - 2.12.2022...

Z piatkovej detskej besiedky - 2.12.2022...

To je radosť, keď je miestnosť plná detí na detskej besiedke 🤗 
VĎAKA PÁNU BOHU...