VYTVORENIE NOVÉHO SPRCHOVACIEHO KÚTA V ZBOROVOM DOME...

VYTVORENIE NOVÉHO SPRCHOVACIEHO KÚTA V ZBOROVOM DOME...

Na výročnom zborovom konvente, ktorý sa konal dňa 20. marca 2022 boli v rozpočte schválené finančné prostriedky na vytvorenie nového sprchovacieho kúta najmä pre dorast a mládež, keďže v Zborovom dome bol iba jeden sprchovací kút.

V Zborovom dome je jedna malá miestnosť pod schodmi, ktorú sme využili na vytvorenie nového sprchovacieho kúta, ktorý v tomto čase môžu používať aj ženy s deťmi z Ukrajiny.


PRED REKONŠTRUKCIOU:

PO REKONŠTRUKCII: