Účasť našich členov CZ na Evanjelickom dni v Kežmarku

Účasť našich členov CZ na Evanjelickom dni v Kežmarku

Milí bratia a milé sestry, v Kežmarku sa 3. júla 2022 konal Evanjelický deň. Po službách Božích bolo pásmo duchovného slova, svedectiev, prezentácií života a služby a hudobných vystúpení. To celé bolo zarámované do biblického hesla Evanjelického dňa „Hľaďme na Ježiša (neustávajme, neklesajme, vytrvajme)" (Žid 12, 1 - 3). 
   Náš cirkevný zbor reprezentovali s. farárka Zuzana Kubačková i Lianka Kmecová zo Soli. So s. farárkou i individuálne boli aj bratia a sestry z nášho CZ. Ďakujeme 🙂