STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 5. dopoludnie pre deti - 15.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 5. dopoludnie pre deti - 15.7.2022

Pán Boh stvoril každého z nás a dal nám aj našich blízkych 
Aj keď sme kvôli nočnému dažďu museli upraviť program, prežili sme aj dnes požehnaný deň.
Ďakujeme Pánu Bohu za milosť a ochranu,  s akou nás počas tohto spoločného týždňa sprevádzal.