STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 4. dopoludnie pre deti - 14.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 4. dopoludnie pre deti - 14.7.2022

Pán Boh nám dal jedlo a vodu...