STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 3. dopoludnie pre deti - 13.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 3. dopoludnie pre deti - 13.7.2022

Pán Boh nám dal odev...
V rámci programu sme recyklovali staré tričká a vyrábali si z nich tašky a niektorí čelenky. Ďakujeme sestre Janke Kmecovej z Hlinného za vedenie tvorivých dielní.