STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 2. dopoludnie pre deti - 12.7.2022...

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 2. dopoludnie pre deti - 12.7.2022...

2. deň - Pán Boh nám dal pôdu, aby dávala svoje plody na našu obživu...
V rámci programu a našej dnešnej témy o pôde sme navštívili Agrodružstvo v Soli. Ďakujeme pani predsedkyni Ing. Helene Hudákovej a jej pracovníkom za čas a skvelú exkurziu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o tom, ako sa dorába chlebík, o starostlivosti o kravičky  a ako sa z mlieka vyrobia chutné mliečne výrobky. Ďakujeme aj za občerstvenie pre deti.