STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 1. dopoludnie pre deti - 11.7.2022

STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ - 1. dopoludnie pre deti - 11.7.2022

Ako Pán Boh pre nás stvoril svet a všetko v ňom...