STRETNUTIE ŽIEN I MUŽOV / 12.3.2023

STRETNUTIE ŽIEN I MUŽOV / 12.3.2023

    To stretnutie sa konalo v nedeľu o 15:00h. v Zborovom dome v Soli. Na úvod s. farárka Z. Kubačková privítala prítomných, Rebeka Kubačková zahrala na klavíri skladbu, zaspievali sme oslavnú pieseň, nasledovala báseň od s. dozorkyne V. Ďorďovičovej, ktorú predniesla s. farárka, následne prečítala biblický text a pomodlila sa. Po druhej piesni z ES sme privítali br. farára Slavomíra Galla, ktorý mal prednášku na tému: Cesta domov - aj Jordánsko je biblická zem. Na záver br. farár Gallo sa s nami pomodlil a udelil požehnanie. Po skončení programu bolo pripravené občerstvenie. Vďaka Pánu Bohu za milé stretnutie, ale i všetkým ktorí sa podieľali na príprave, či realizácii tohto stretnutia...