STRETNUTIE SPOLOČENSTVA ŽIEN │27.11.2023

STRETNUTIE SPOLOČENSTVA ŽIEN │27.11.2023

Už tradične sa v našom CZ pred adventom stretávajú ženy pri príprave adventných vencov, a tak to bolo aj tento rok. V pondelok 27.11.2023 sa v Zborovom dome stretlo 20 žien. Stretnutie začalo duchovnou časťou, piesňami a zamyslením, ktoré si pripravila sestra farárka. Pripomenula históriu vzniku tohto symbolu adventu a potom sme sa spoločne pozreli na to, v akom význame sa vence spomínajú v Už tradične sa v našom CZ pred adventom stretávajú ženy pri príprave adventných vencov, a tak to bolo aj tento rok. V pondelok 27.11.2023 sa v Zborovom dome stretlo 20 žien. Stretnutie začalo duchovnou časťou, piesňami a zamyslením, ktoré si pripravila sestra farárka. Pripomenula históriu vzniku tohto symbolu adventu a potom sme sa spoločne pozreli na to, v akom význame sa vence spomínajú v Biblii. Potom sa ženy pustili do výroby adventných vencov. Každá si domov odniesla hotový voňavý veniec. Vďaka Pánu Bohu sme prežili pekný večer v milom spoločenstve. iblii. Potom sa ženy pustili do výroby adventných vencov. Každá si domov odniesla hotový voňavý veniec. Vďaka Pánu Bohu ženy prežili pekný večer v milom spoločenstve.