SPOLOČENSTVO ŽIEN - 6.11.2023

SPOLOČENSTVO ŽIEN - 6.11.2023

Veľmi dobre sme sa cítili.🤗
Ďakujeme pani Ľubke za tvorivé dielne 🎨
Onedlho si budeme zdobiť adventné vence, už teraz pozývame🕯