Soľ: Ubytované Ukrajinky zabránili rozsiahlym škodám pri požiari skladu ZŠ

Soľ: Ubytované Ukrajinky zabránili rozsiahlym škodám pri požiari skladu ZŠ