Služby Božie / Derion - Zámutov

Služby Božie / Derion - Zámutov

Prvé služby Božie v Gerione v novom roku.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia v tomto milom spoločenstve 
🤗