Siedmy deň "stanovačky" 2023

Siedmy deň "stanovačky" 2023

Vďaka Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sme mohli prijať počas biblického tábora pre dorast - mládež.
Pozývame dorast - mládež na Zborové dni 2023 / 01. - 03. 09./, v rámci ktorých bude pre nich pripravený program s prespávačkou...