Rozlúčka s rodinou z Ukrajiny

Rozlúčka s rodinou z Ukrajiny

V piatok (21.4.2023) ráno sme sa rozlúčili s poslednou ukrajinskou rodinou, ktorej sme v Zborovom dome poskytli útočisko pred vojnou. 14 mesiacov boli súčasťou nášho života v cirkevnom zbore.
Ďakujeme, že sme Vás mohli spoznať.
Anna, Táňa a Máška - nech Vás Pán Boh ochraňuje a prajeme Vám veľa Božieho požehnania…