REKONŠTRUKCIA OLTÁRA A KAZATEĽNICE V ZÁMUTOVE...

REKONŠTRUKCIA OLTÁRA A KAZATEĽNICE V ZÁMUTOVE...

Vo filiálke v Zámutove bola vykonaná rekonštrukcia oltára a kazateľnice. 
VĎAKA PÁNU BOHU, i všetkým ktorí sa podieľali na renovácii oltára a kazateľnice.