Rekonštrukcia kostola v Hlinnom II.

Rekonštrukcia kostola v Hlinnom II.

Časť rekonštrukcie exteriéru kostola v Hlinnom už za nami, vďaka Pánu Bohu…🙂