Prijali sme núdznych z UKRAJINY...

Prijali sme núdznych z UKRAJINY...

Milí bratia a milé sestry, chceme Vás informovať, že sme dnes o 1:00 v noci prijali v našom Zborom dome z Ukrajiny 4 mamičky a 6 detí, čakáme ešte piatich. Jednu mamičku so synom a starou mamou na vozíčku sme ubytovali v rodinnom dome v Čaklove. 

Nechceme o láske a pomoci pekne hovoriť, ale konkrétne prakticky pomôcť nevinným a bezbranným ľuďom, ktorí utekajú, aby si zachránili svoj život. 


Pri stretnutí s nimi som si uvedomil, že neraz riešime prosté veci a vybíjame sa na absolútne nepodstatných a primitívnych záležitostiach. To, čo sa deje na Ukrajine sa nedá ničím ospravedlniť a potvrdzuje to aj skutočnosť, že nevinní ľudia trpia a musia prežívať najťažšie chvíle života.

K tejto nezištnej službe pomoci nás motivujú slová z evanjelia: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 


Vďaka Pánu Bohu, že sa stará a koná aj prostredníctvom nás slabých a nehodných ľudí...