Plán aktivít ECAV na rok 2024

Plán aktivít ECAV na rok 2024

Na rokovaní generálneho presbyterstva, 5. decembra 2024, bol predostretý aj plán aktivít v rámci kalendára celocirkevných podujatí v roku 2024 a termíny rokovaní generálneho presbyterstva a Synody na rok 2024.
plan_aktivit_2024.pdf