Oznam o výbere CP v Hlinnom...

Oznam o výbere CP v Hlinnom...