Oprava strechy na zborovom altánku a renovácia lavičiek…

Oprava strechy na zborovom altánku a renovácia lavičiek…

V júli sa nám vďaka Pánu Bohu podarilo opraviť zatekajúcu strechu na altánku, ktorá bola prekrytá novou krytinou a taktiež renováciu starých lavičiek. Ďakujeme za prekrytie strechy Františkovi Birošovi a za renováciu lavičiek br. farárovi.