NOVÉ ZÁBRADLIE PRI VSTUPE DO FARSKÉHO ÚRADU

NOVÉ ZÁBRADLIE PRI VSTUPE DO FARSKÉHO ÚRADU

Ďakujeme br. Slavomirovi Mattovi st. za obstaranie i montáž.