NOVÉ MADLÁ PRI VSTUPE DO CHRÁMU V SOLI

NOVÉ MADLÁ PRI VSTUPE DO CHRÁMU V SOLI

Ďakujeme br. Slavomirovi Mattovi st. za obstaranie i montáž.