Možnosť objednať si adventný kalendár

Možnosť objednať si adventný kalendár

Milí bratia a sestry, s. farárka Anna Činčuráková Tipulová vydala zbierku k blížiacemu sa adventu.
Cena je 7,- €. 
Ak máte o knižku záujem, môžete sa začať prihlasovať, aby sme mohli urobiť hromadnú objednávku.
Objednávať môžete do 12. novembra 2023 na farskom úrade, alebo v sakrestii po skončení služieb Božích.