MISIJNÝ VEČER SLOVA A HUDBY - fotky│ 2.9.2023

MISIJNÝ VEČER SLOVA A HUDBY - fotky│ 2.9.2023

V sobotu (2.9.2023) o 17:00h. v chráme Božom v Soli začal duchovný program. S. dozorkyňa V. Ďorďovičová sa na úvod prihovorila a br. zborový farár Ľ. Kubačka sa pomodlil. V rámci programu hrala a spievala kapela Prázdny kríž. S. farárka Z. Kubačková uviedla nášho hosťa, rodáka zo Soli - Vladimíra Kmeca, ktorý porozprával o svojej službe v Nemecku a Anglicku, v druhej časti sa zamyslel nad biblickým veršom - R 8,31: “Keď Boh za nás, kto proti nám?” Od 17:00h. paralelne prebiehal program pre deti, ktorý pripravila s. Janette Grácová. Po skončení misijného večera slova a hudby bola spoločná grilovačka. Bohu vďaka za sobotňajší - 2 zborový deň. 🙂