KOMPLETNÁ OPRAVA EXTERIÉRU KOSTOLA V HLINNOM UKONČENÁ...

KOMPLETNÁ OPRAVA EXTERIÉRU KOSTOLA V HLINNOM UKONČENÁ...

   
      Napriek malému rozpočtu vo filiálke v Hlinnom, VĎAKA PÁNU BOHU podarilo sa opraviť exteriér kostola. Boli vykonané nasledovné práce: maľovanie strechy veže a chrámovej lode, maľovanie fasády na celom kostole, maľovanie okien a dvier, maľovanie obkladov pod strechou.
     Ak by ste chceli prispieť milodarom na opravu kostola, môžete tak urobiť prevodom na účet filiálky Hlinné: SK63 0900 0000 0005 6020 3260. ĎAKUJEME...