Farárska porada v Zb. dome v Soli

Farárska porada v Zb. dome v Soli

Dnes sa v našom cirkevnom zbore, v Zborovom dome koná seniorátna pastorálna konferencia - (farárska porada)