DRUHÝ NÁTER PLOTA DOKONČENÝ…

DRUHÝ NÁTER PLOTA DOKONČENÝ…

Ďakujeme sestrám a bratom, že prišli pomôcť aj s druhým náterom. 🤗