Detská besiedka / 3.11.2023

Detská besiedka / 3.11.2023

Na besiedke sme si s deťmi spomínali na tých, ktorí už nie sú medzi nami a chýbajú im. ❤️
"Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie." J 11,25-26