Detská besiedka - 20.10.2023

Detská besiedka - 20.10.2023

Na detskej besiedke - podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi ( aj s názornou ukážkou dobrovoľníkov) 🤗