Detská besiedka / 10.11.2023

Detská besiedka / 10.11.2023

Naša miestnosť nám začína byť malá...
Vďaka Pánu Bohu 🙏