CZ ECAV Soľ dostal finančnú dotáciu zo SLZ...

CZ ECAV Soľ dostal finančnú dotáciu zo SLZ...

ĎAKUJEME SLZ, RUSKANOVCOM Z TEXASU, CZ - CHRIST THE SERVANT LUTHERAN CHURCH Z USA, ECAV NA SLOVENSKU, EVANJELICKEJ DIAKONII, BRATOM A SESTRÁM Z CZ SOĽ ZA FINANČNÚ POMOC, ŽE MÔŽEME I NAĎALEJ POMÁHAŤ MATKÁM A DEŤOM Z UKRAJINY UTEKAJÚCIM PRED VOJNOU, BÝVAJÚCICH V NAŠOM ZBOROVOM DOME...