Báseň od s. dozorkyne V. Ďorďovičovej

Báseň od s. dozorkyne V. Ďorďovičovej