BALÍČKY PRE DETI DO SRBSKA

BALÍČKY PRE DETI DO SRBSKA

Aj tento rok sme sa zapojili do aktivity pripraviť balíčky pre deti zo Srbska.
Tento nám bolo pridelených 21 detí z Kovačice - mesta, ktoré sme v rámci zborového výletu navštívili a kde nás milo prijali.
Dnes večer sme s mládežou tieto balíčky pobalili. 
Ďakujeme ochotným darcom za finančné príspevky a aj za hotové balíčky