Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch pri voľbe GD ECAV?

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch pri voľbe GD ECAV?