Medailón o s. farárke Z. Kubačkovej na RTVS 2

Medailón o s. farárke Z. Kubačkovej na RTVS 2

Na RTVS 2 v magazíne ORIENTÁCIE, od 12 min.; 42 sekundy - bol odvysielaný medailón o s. farárke ThDr. Zuzane Kubačkovej.