PSBECAV - S Kristom si víťaz...

PSBECAV - S Kristom si víťaz...

Biblický text: 1J 5, 1.4-5
Pieseň: Ty si jediný Boh (Prázdny Kríž)