PSBECAV - Ako sa vysporiadať s pochybnosťami?

PSBECAV - Ako sa vysporiadať s pochybnosťami?

Biblický text: Lk 24, 38
Pieseň: Slnko aj mesiac (Prázdny Kríž)